Premios

Establécense tres modalidades de premios: 1º, 2º e 3º premio, accésits e votación popular.

  • 1º premio: 1.000,00 euros
  • 2º premio: 700,00 euros
  • 3º premio: 500,00 euros

Valorarase a creatividade, orixinalidade e innovación da decoración, a orientación comercial da decoración, uso do produto, dificultade, a iluminación do establecemento ou o impacto visual e a composición e axeitada distribución espacial

  • Sostenibilidade: 400,00 euros

Valorarase o respecto co medio ambiente e o uso racional dos recursos naturais, materiais reutilizables, etc. (criterio de economía sostible)

  • Adecuación ao produto: 400,00 euros

Adecuación do escaparate ao produto, tendo en conta a relación entre a decoración do escaparate e os produtos ou servizos comercializados

  • Premio por votación popular: 1.000,00 €

En función do resultado da votación
efectuada a través dos mecanismos establecidos polo Concello de Cambre ao efecto, resultando gañador o establecemento que rexistre un maior número total de votos

Ao importe destes premios aplicaranse as retencións previstas na normativa tributaria vixente, aboándose á persoas gañadoras o importe líquido resultante unha vez praticadas as retencións legalmente establecidas

Soamente poderá obtenerse un premio por establecemento participante

Ayuntamiento de Cambre

Visítenos

Calle Wenceslao Fernández Florez
15660 Cambre

Indicaciones para llegar y mapas